Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Τι είναι το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων» και τι υπόσχεται να αλλάξει στο χώρο της Πληροφορικής

Θάνος Καμπύλης
Thanos.Kampylis@huffingtonpost.gr


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα μεγάλο κενό και μια ανισότητα στις ψηφιακές δεξιότητες, κάτι το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Σύμφωνα με επίσημες έρευνες υπάρχουν τεράστια κενά στους λεγόμενους ΙΤ professionals και είναι φυσικό ότι όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία, η ζήτηση αυτή θα αυξάνεται αναλόγως. Αυτή ήταν και η κεντρική ιδέα της ημερίδας «IT Professionalism Europe» που διοργάνωσε στο Άμστερνταμ η CEPIS (Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής) με πρόεδρο τον Βύρωνα Νικολαΐδη και η οποία παρουσίασε το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων» («Εuropean e-Competence Framework ή e-CF Framework»). Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από όλη την Ευρώπη να έχουν μια «κοινή γλώσσα» αναφορικά με τα ψηφιακά επαγγέλματα και τις ψηφιακές τις δεξιότητες.


Τι περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Εuropean e-Competence Framework) και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Σαράντα δεξιότητες, όπως αυτές εφαρμόζονται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, χρησιμοποιώντας μια ευρέως και κοινά αποδεκτή γλώσσα ικανοτήτων/δεξιοτήτων και επιπέδων επάρκειας που μπορεί να κατανοηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αγορά εργασίας και υποψηφίους, σε όλη την Ευρώπη.
To συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής των επιχειρήσεων για την επιλογή, αξιολόγηση και βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, από εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς καθώς και από φορείς χάραξης πολιτικής, το οποίο μάλιστα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας προσφέροντας της την καθοδήγηση στο πώς μπορεί να διαχειριστεί και να βελτιώσει τις δεξιότητες του προσωπικού της.

Τι δείχνουν οι αριθμοί για τη σημασία του επαγγελματισμού στην Πληροφορική
Η κοινωνία και η οικονομία της Ευρώπης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής.
Ο κλάδος συνεισφέρει το 6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και συμβάλλει κατά 50% στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Η έλλειψη δεξιοτήτων οδηγεί σε απώλειες δισεκατομμυρίων στις εθνικές οικονομίες (19,6 δισ. απώλειες στην Ολλανδική οικονομία).
Μόνο το 23% των επαγγελματιών Πληροφορικής διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις που κατέχει (έρευνα CEPIS)
Όσο η πληροφορική αναδεικνύεται η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, τα χαμηλά επίπεδα επαγγελματισμού ενέχουν σημαντικούς κινδύνους.
Λιγότερο από το 20% των επαγγελματιών πληροφορικής είναι κάτω των 30 ετών: μέσος όρος στην Ευρώπη 42 έτη, οι νεότεροι επαγγελματίες στο Βέλγιο: 37 ετών, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία στην Ολλανδία: 50 ετών.
Σε 913.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις το 2020 (αύξηση 79,3%).
Το ποσοστό των γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής ανέρχεται μόλις στο 15% πανευρωπαϊκά (έρευνα cepis) με υψηλότερο ποσοστό στην Ιρλανδία (22%) και χαμηλότερα ποσοστά σε Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία (10-11%).
«Ειδικά στον τομέα των ΤΠΕ, η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς και των τεχνολογιών της είναι απαραίτητη για την επιβίωση εταιρειών και υπαλλήλων. Για να παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη η βιομηχανία πρέπει να επενδύει στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων της. Το e-CF μπορεί να αναπτυχθεί με στόχο να παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των ατομικών δεξιοτήτων ΤΠΕ», τόνισε ο πρόεδρος της CEPIS Βύρωνας Νικολαΐδης. Και όπως η χρήση μιας ξένης γλώσσας αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα κοινώς αποδεκτά επίπεδα γλωσσομάθειας (A1,A2,B1,B2,C1, C2) κατ’ αυτό τον τρόπο το «E-competence framework» αποτελεί ένα κοινό πρότυπο για τα επίπεδα των ψηφιακών ικανοτήτων δεξιοτήτων σε σχέση με 23 επαγγέλματα του κλάδου της Πληροφορικής, όπως: Account Manager (Σύμβουλος Πωλήσεων) , Επιχειρηματικός Αναλυτής (Business Analyst) , Business Information Manager (Διευθυντής Επιχειρηματικών Πληροφοριών), Chief Information Officer (Διευθύνων Σύμβουλος Πληροφορικής), Database Administrator (Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων), Developer (Προγραμματιστής), Digital Media Specialist (Ειδικός Ψηφιακής Επικοινωνίας), Enterprise Architect, ICT Consultant (Σύμβουλος Πληροφορικής), ICT Operations Manager (Διευθυντής λειτουργιών Πληροφορικής), ICT Security Manager (Διευθυντής Ασφαλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/Πληροφορικής), ICT Security Specialist (Ειδικός Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων), ICT Trainer (Eκπαιδευτής Πληροφορικής), Quality Assurance Manager (Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας), Service Desk Agent (Εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών), Systems Administrator (Διαχειριστής Συστημάτων), Systems Analyst (Αναλυτής Συστημάτων), Systems Architect (Aρχιτέκτονας Συστημάτων), Technical Specialist (Τεχνικός), Τest Specialist (Ειδικός Τesting)


Ο ρόλος του «e-competence benchmark»
Στα βήματα των παραπάνω σκέψεων η CEPIS ανέπτυξε ένα δωρεάν online εργαλείο, το «e-competence benchmark», που χρησιμεύει στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων των επαγγελματιών Πληροφορικής και την ευθυγράμμισή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Γιατί είναι σημαντικό ένα τέτοιο εργαλείο; Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, μπορεί να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των Ελλήνων επαγγελματιών και να μειώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, να διασφαλίσει την ισότητα στον τομέα των ΤΠΕ και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ακολουθήσουν συναφή επαγγέλματα. Το «e-competence benchmark» επιτρέπει στους οργανισμούς να προσλάβουν και να αναπτύξουν κατάλληλους υπαλλήλους, δίνει μια κοινή «γλώσσα» για να περιγράψει τις ψηφιακές δεξιότητες και τις «ζυγίζει» στην ουσία. «Σκεφθείτε το σαν το “τούβλο” που χτίζει τον τοίχο του επαγγελματικού σας προφίλ», είπε πολύ χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της CEPIS.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας «IT Professionalism Europe» εκπρόσωποι παγκοσμίου φήμης εταιρειών από την Ευρώπη και την Αμερική είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν απτά αποτελέσματα έχοντας κάνει ήδη χρήση του e-CF. Ανάμεσά τους η Airbus (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία), η γαλλική πολυεθνική αεροσκαφών, πυραύλων-κινητήρα και αεροδιαστημική συστατικών SAFRAN, η Capgemini (Ολλανδία), η Euro Disney (Παρίσι), η παγκόσμια ισπανική ασφαλιστική εταιρία Mapfre, με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες και 35.000 υπαλλήλους (που έχει εφαρμόσει το e-CF σε τμήματα IT της, προκειμένου να αξιολογήσει και να ενισχύσει τις τρέχουσες περιγραφές των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των επενδύσεων στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης), καθώς και η Poste Italiane.


http://www.huffingtonpost.gr/2016/12/01/pliroforiki-epaggelmatismos-deksiotites_n_13345946.html

Το 'ρετσίνι' που κολλάει εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως


Η Resin.io είναι η ελληνική startup που προσφέρει ταχύτητα και ασφάλεια σε µια θεαµατικά αναπτυσσόµενη αγορά που λέγεται «Διαδίκτυο των Πραγµάτων»

Του Τάσου Ζάχου
Τον όρο «Διαδίκτυο των Πραγµάτων» –ή, αλλιώς, Internet of Things (IoT)– τον έχετε µάλλον ακούσει, εκτός και αν ζείτε σε κάποια σπηλιά τα τελευταία χρόνια. Αλλά τι σηµαίνει αλήθεια και πώς µπορεί να αλλάξει τη ζωή µας;
Εν συντοµία, το Διαδίκτυο των Πραγµάτων είναι ένα δίκτυο συσκευών συνδεδεµένων στο ίντερνετ ή σε τοπικά δίκτυα που µπορούν να συλλέξουν και να ανταλλάξουν δεδοµένα, τα οποία, στη συνέχεια, θα τύχουν επεξεργασίας και θα χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση ενός ανθρώπου, µιας επιχείρησης ή ενός άλλου µηχανήµατος για την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας.
Φανταστείτε, για παράδειγµα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έναν αισθητήρα στην καρδιά του και στέλνει πληροφορίες στον γιατρό του όλο το 24ωρο ή µια οικιακή συσκευή, όπως ένα ψυγείο το οποίο ενηµερώνει για το τι ακριβώς χρειάζεσαι όταν είναι ο ιδιοκτήτης του στο σούπερ µάρκετ ή µία γλάστρα η οποία ενηµερώνει µε email όταν θέλει πότισµα. Διαδίκτυο των Πραγµάτων είναι, επίσης, οι «έξυπνες» οικιακές συσκευές που σας επιτρέπουν να ελέγχετε τον θερµοστάτη και τα φώτα απλώς µε µια φωνητική εντολή.
Μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται σύνθετο, όµως τα επόµενα χρόνια το Διαδίκτυο των Πραγµάτων θα αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο ζούµε και αλληλεπιδρούµε, από την καθηµερινότητά µας, µέχρι τις επιχειρήσεις και την εργασία. Η λογική πίσω από τη λειτουργία του βασίζεται σε ένα σχετικά απλό οικοσύστηµα. Ο χρήστης χρησιµοποιεί ένα τηλεχειριστήριο, όπως το «έξυπνο» κινητό του, για να δώσει την εντολή ή να ζητήσει πληροφορίες µέσω ενός δικτύου σε µια συσκευή η οποία επιτελεί την ενέργεια και, στη συνέχεια, την αποστέλλει πίσω µέσω του δικτύου. Κατόπιν, η εντολή ή η πληροφορία εµφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να αποθηκευθούν στο cloud, σε µια τοπική βάση δεδοµένων, στο τηλεχειριστήριο ή στην ίδια τη συσκευή.
Οι προκλήσεις γύρω από αυτή την αγορά είναι τεράστιες, όπως και τα ζητήµατα που προκύπτουν και έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια και την ταχύτητα των δεδοµένων που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι υπεύθυνοι διαχείρισης αυτών των υλοποιήσεων IoT, καθώς δισεκατοµµύρια πολύπλοκες συσκευές βρίσκονται καθηµερινά online.
Απαντήσεις σ’ αυτές τις προκλήσεις επιχειρεί να δώσει µια ελληνική startup, η Resin.io, η οποία έχει καταφέρει µέσα σε τρία χρόνια να ξεχωρίσει, πείθοντας µεγάλες εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας, όπως η Ericsson, να την εµπιστευτούν, ώστε να γίνει το «ρετσίνι» (αυτό σηµαίνει, άλλωστε, και το όνοµά της) –ή, διαφορετικά, η κόλλα– που θα ενώσει τον κόσµο του Διαδικτύου των Πραγµάτων.
Για συνέχεια κλικ ΕΔΩ

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Στοιχεία-σοκ Περιουσίες 587 δισ. ευρώ εξαϋλώθηκαν στα χρόνια της κρίσης

Περιουσίες 587 δισ. ευρώ εξαϋλώθηκαν στα χρόνια της κρίσης
Πάντως, στη λίστα με τους πλουσιότερους του πλανήτη υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες   


(Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Credit Suisse για την εξέλιξη του πλούτου σε πάνω από 200 χώρες του κόσμου (στοιχεία του 2016).

Στην Ελλάδα στα 6 χρόνια της ύφεσης, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 57 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική περιουσία των πολιτών υποχώρησε κατά 587 δισ. ευρώ.

Κάθε νοικοκυριό είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά 67.291 ευρώ, καθώς η μέση αξία της περιουσίας του από τα 175.335 δολάρια (165.410 ευρώ) το 2007, υποχώρησε κατά 41% ως το 2016 στα 103.569 δολάρια (97.706).

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ένα ισχυρό αρνητικό αποτέλεσμα πλούτου (negative wealth effect) για την πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου στη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες, ενώ με βάση τους υπολογισμούς του γερμανικού κολοσσού της Allianz, η μεσαία τάξη της χώρας μας αποτελεί πλέον μόλις το 20% του πληθυσμού, από 50% την εποχή που η Ελλάδα γινόταν μέλος του ευρώ.

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως σήμερα η χώρα είναι εγκλωβισμένη σε μια περίοδο ισχνής ανάπτυξης, προβλέποντας πως ύστερα από μια μηδενική ή οριακή (+0,1%) ανάπτυξη το 2016, το 2017 - αν πάνε καλά τα πράγματα με τις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο διάσωσης - το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1%-2% έναντι επίσημου στόχου, 2,7%.

Να σημειωθεί πως με βάση τα στοιχεία από την Credit Suisse, ο παγκόσμιος ιδιωτικός πλούτος διαμορφώθηκε στα 241 τρισ. ευρώ. Το 45,6% του παγκόσμιου πλούτου βρίσκεται στα χέρια 33 εκατομμυρίων ανθρώπων (το 0,7% του πληθυσμού). Μεταξύ αυτών βρίσκονται και 77.000 Έλληνες εκατομμυριούχοι.

* Διαβάστε αναλυτικά στο Βήμα της Κυριακής.
Newsroom ΔΟΛ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΚΟΑ


Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Τα 10 πιάτα της Κρήτης που πρέπει να δοκιμάσεις | ΦΩΤΟΌσοι έχουν πάει σε αυτό το όμορφο νησί με τη μεγάλη ιστορία και τις ατέλειωτες ομορφιές, σίγουρα θυμούνται την πολύ καλή φιλοξενία των Κρητικών καθώς και τα τοπικά εδέσματα και τα κεράσματά τους. Πέρα από το γαμοπίλαφο με το ρύζι μαγειρεμένο σε ζωμό από γίδα, τον ντάκο με τη ντομάτα και το παξιμάδι και το μοναδικό ανωγιανό καπνιστό απάκι, υπάρχουν δεκάδες ακόμα αυθεντικά κρητικά πιάτα, που μπορείτε να γευθείτε στη Μεγαλόνησο.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα 10 πιο χαρακτηριστικά από αυτά.

Χοχλιοί

Μπουμπουριστοί, στιφάδο, γιαχνί ή με χόντρο (τραχανά), όπως και να τους μαγειρέψετε, οι χοχλιοί (σαλιγκάρια) είναι ένα από τα πιο εκλεκτά και δημοφιλή εδέσματα της Κρήτης. Ειδικά μπουμπουριστοί, στο τηγάνι, με μπόλικο αλάτι και δεντρολίβανο, συνοδεύουν εξαιρετικά τη ρακή και την τσικουδιά σας.

Χανιώτικο μπουρέκι

Το χανιώτικο μπουρέκι είναι ουσιαστικά μια ιδιαίτερη, παραδοσιακή κολοκουθο-πατατόπιτα από τα Χανιά. Τα βασικά του υλικά είναι τα κολοκυθάκια και οι πατάτες που αφθονούν το καλοκαίρι, το λευκό τυρί –φέτα ή ξινομυζήθρα- και μπορεί να είναι με φύλλο ή ξέσκεπο. Είναι ελαφρύ, γρήγορο, εύκολο, καλοκαιρινό και πεντανόστιμο.

Σφακιανή πίτα

Η σφακιανή πίτα είναι μια ιδιαίτερη λεπτή τηγανητή πίτα με γέμιση από μαλακό τυρί, τύπου ξινομυζήθρα ή ανθότυρο, που σερβίρεται με μέλι και καρύδια προαιρετικά. Είναι φοβερός μεζές για την τσικουδιά, αλλά και πεντανόστιμο γλύκισμα μετά το φαγητό. Η καταγωγή της είναι από τα Σφακιά, αλλά συναντάται σε πολλά μέρη της Κρήτης.

Αντικριστό

Πολλοί μπορεί να έχουμε ακούσει το τρομερό αυτό κρητικό πιάτο, αλλά πόσοι γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται; Μιλάμε για έναν παμπάλαιο τρόπο ψησίματος, όπου μεγάλα κομμάτια κρέατος –συνήθως αρνιού ή κατσικιού- στερεώνονταν σε βέργες γύρω γύρω από τη φωτιά. Έτσι τα κρέας σιγοψηνόταν για 5-6 ώρες από τη φωτιά και μέλωνε. Ο τρόπος αυτός ψησίματος συνηθιζόταν κυρίως, στα χωριά του Ψηλορείτη.

Σταμναγκάθι τσιγαριαστό

Το σταμναγκάθι είναι ένα είδος χόρτου που μοιάζει εξωτερικά με το ραδίκι αλλά είναι πικρούτσικο και με μεστή και έντονη γεύση. Συναντάται σε μεγάλη ποσότητα στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα σημεία της Μεσογείου, όπως στην Κύπρο, τη Μάλτα και τη Σικελία. Στην Κρήτη συνηθίζουν να κάνουν το σταμναγκάθι τσιγαριαστό, δηλαδή τσιγαρισμένο σε ελαιόλαδο. Πολλοί προσθέτουν στο τηγάνι και πράσο, σκόρδο και κρεμμύδι. Μαζί με μερικά φρέσκα αυγά φτιάχνετε την τέλεια ομελέτα, ενώ κάποιοι συνοδεύουν με αυτά και το κρέας τους. Στην Κρήτη με σταμναγκάθι κάνουν και το γνωστό μας φρικασέ.

Μαραθόπιτα.

Η μαραθόπιτα είναι μια πεντανόστιμη πλακουτσωτή πίτα, με μαλακό φύλλο, που ψήνεται με ελάχιστο λάδι στο τηγάνι. Είναι παραδοσιακή συνταγή των Χανίων, αλλά συναντάται σε ολόκληρη την Κρήτη. Για τη γέμιση χρειάζεστε φρέσκο μάραθο, που δίνει το υπέροχο άρωμα στην συγκεκριμένη πίτα, ενώ συνήθως προσθέτουν και σπανάκι, λάπαθα και φρέσκο κρεμμυδάκι.

Καλιτσούνια

Ανεβατά ή της στιγμής, τα καλιτσούνια είναι ένα από τα πιο εκλεκτά και νόστιμα κρητικά εδέσματα. Ανεβατά λέγονται εκείνα τα πιτάκια που έχουν μαγιά και «ανεβαίνουν» (φουσκώνουν), ενώ της στιγμής γίνονται με απλό φύλλο. Τα απλά καλιτσούνια μοιάζουν με ταρτάκια σε αστεροειδές σχήμα, ενώ τα ανεβατά φτιάχνονται κυρίως, το Πάσχα και και θυμίζουν λίγο το τσουρέκι. Και τα δύο έχουν γέμιση από μυζήθρα ή ανθότυρο, μέλι και κανέλα. Τρώγονται τόσο για γλυκό, όσο και για να συνοδεύσετε τη ρακή σας, που της ταιριάζει τόσο κάτι ελαφρώς γλυκό και τυρένιο.

Κρεατότουρτα

Η κρεατότουρτα είναι μια πεντανόστιμη χανιώτικη κρεατόπιτα που τρώγεται κυρίως το Πάσχα. Η λέξη τούρτα χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την «πίτα», ενώ προτιμάται κυρίως, το Πάσχα, μάλλον για να χρησιμοποιείται το πατροπαράδοτο αρνί. Φτιάχνεται κυρίως, με βραστό αρνί ή κατσίκι, ενώ το φύλλο έχει συνήθως μαγιά ή σόδα. Στη γέμιση προστίθενται και πολλά τυριά, πηχτόγαλο, ανθότυρο, τυρομάλαμα, γραβιέρα Κρήτης, κανέλα και φυσικά, στάκα.

Μακαρούνια σκιουφιχτάΕίναι πεντανόστιμα, είναι παραδοσιακά και είναι πανέμορφα. Τα σκιουφιχτά μακαρούνια είναι ζυμαρικά σε κυλινδρικό σχήμα. Φτιάχνονται με αλεύρι, νερό, αλάτι και  λάδι ή βούτυρο. Η παραδοσιακή συνταγή θέλει τα σκιουφιχτά να «καίγονται» σε ζεστό στακοβούτυρο και να περιχύνονται με μπόλικη τριμμένη μυζήθρα ή ανθότυρο. Η απόλυτη γευστική απλότητα.

Μεσσαρίτικος Τζουλαμάς Πρόκειται για ένα παραδοσιακό έδεσμα που τρωγόταν κατά παράδοση τις Απόκριες στο χωριό της Μεσσαράς. Είναι ουσιαστικά, μια πίτα που συνδυάζει τη γλυκιά και την αλμυρή γεύση, μιας και έχει στη γέμισή της σταφίδες, κοτόπουλο ή συκώτι και ρύζι. Είναι ένα παλιό κρητικό φαγητό, που δεν συναντάται πολύ συχνά στη σύγχρονη κρητική κουζίνας, αλλά είναι πεντανόστιμο.

Πηγή: iscreta

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΟΡΤΖ ΜΠΕΣΤ - ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΡΙΝ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 7ΑΡΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ


Με αφορμή την ημέρα που έφυγε από την ζωή  ένα από τα σπουδαιότερα "7άρια" του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ο μεγάλος Τζορτζ Μπεστ. Κάνω ένα μικρό αφιέρωμα από τις ατάκες  του ,  για το αλκοόλ και την άστατη ζωή του:
1. "Έχω σταματήσει να πίνω, αλλά μόνο όταν κοιμάμαι."
2. "Το 1969 εγκατέλειψα τις γυναίκες και το αλκοόλ. Ήταν τα χειρότερα 20 λεπτά τις ζωής μου."
3. "Ίσως πάω στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, αλλά νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να παραμείνω ανώνυμος."
4. "Ξόδεψα το 90% των χρημάτων μου σε ποτά, κορίτσια και γρήγορα αυτοκίνητα. Τα υπόλοιπα απλώς τα σπατάλησα."
...για τον Ερίκ Καντονά:
5. "Θα έδινα όλη την σαμπάνια που έχω πιει στη ζωή μου για να έπαιζα μαζί του σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα στο Ολντ Τράφορντ."
...για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ:
6. "Δεν έχει καλό αριστερό πόδι, δεν έχει καλή κεφαλιά, δεν μαρκάρει και δεν σκοράρει συχνά. Κατά τα άλλα είναι καλός παίκτης."
...για τον Πολ Γκασκόιν:
7. "Είχα πει κάποτε ότι ο δείκτης νοημοσύνης του Γκασκόιν ήταν μικρότερος από τον αριθμό της φανέλας του και αυτός με ρώτησε: "Τι είναι δείκτης νοημοσύνης;"
...και ίσως η κορυφαία ατάκα του:
"Αν είχα γεννηθεί άσχημος, κανείς δεν θα ήξερε τον Πελέ."

Κλείνοντας θα γράψω την ατάκα του Ρέι Φέαρφαξ, αμυντικού της Νορθάμπτον που είχε αναλάβει να μαρκάρει τον Τζορτζ Μπεστ σε παιχνίδι που πέτυχε 6 γκολ, μαρτυράει το μέγεθος του ανυπέρβλητου ταλέντου του Τζορτζ Μπεστ
"Η μόνη φορά που βρέθηκα αρκετά κοντά του ήταν όταν χαιρετηθήκαμε στο τέλος του αγώνα".
Ο Τζορτζ Μπεστ  λόγω της αδυναμίας του στο αλκοόλ  έφτασε μόνο στη  ηλικία των 59 ετών και μας άφησε εδώ στην γή για να ξεδιπλώσει το σπάνιο ποδοσφαιρικό του ταλέντο στα ουράνια   στις 25 Νοεμβρίου του  2005.

Δεν μπορούσε αυτός ο παίκτης να μην έχει το δικό του σύνθημα, έστω και αν δεν βρίσκεται εν ζωή να το ακούσει. Το σίγουρο είναι ότι θα δονεί το "Ολντ Τράφορντ" και θα "ζωντανεύει" κάθε φορά μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του συλλόγου.

Οι στίχοι του τραγουδιού "Spirit In The Sky" δημιούργησαν ένα υπέροχο σύνθημα για έναν βιρτουόζο του ποδοσφαίρου, έναν παίκτη απ' αυτούς που ήθελες να έχεις χίλια μάτια να τον βλέπεις να μεγαλουργεί στο χορτάρι και να σαγηνεύει έξω απ' αυτό.
"Going on up to the spirit in the sky,
It’s where I’m gonna go when I die,
When I die and they lay me to rest,
I’m gonna go on the piss with Georgie Best".
Μετάφραση...
"Υψώνομαι προς τον ουρανό
Εκεί θα πάω όταν πεθάνω
Οταν αναπαυθώ

Θα πάω να τα πιω με τον Τζόρτζι Μπεστ"

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Η επιστολή του Νίκου Οικονόμου για την Εκδήλωση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA στην Αίγινα.


Χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση , πιστεύω ότι αυτού του είδους οι συμφωνίες όπως η CETA και η TTIP έχουν βαρύτατες συνέπειες για την εθνική κυριαρχία, τα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και του καταναλωτή . 
Ως πολίτης θέλω την ειρήνη δεν θέλω πολέμους , θέλω να έχουμε ανταλλαγή πολιτιστικών απόψεων με τους πολίτες των άλλων χωρών αλλά δεν θέλω με τίποτα οι εργαζόμενοι στην πατρίδα μου και κατ' επέκταση η χώρα μου να γίνουν υπόδουλη στα οικονομικά συμφέροντα των πολυεθνικών. Η νίκη του Τραμπ στην Αμερική δεν είναι τυχαία ο κόσμος στην Αμερική έστειλε το μηνυμα του κατά των πολυεθνικών.  Στόχος των πολυεθνικών είναι  η παγκοσμιοποίηση αν τα κατεφέρουν αυτό οι περισσότεροι από εμάς που ανήκουμε στην μεσαία τάξη θα πληγούμε άμμεσα και οι επόμενες γενιές των απογόνων μας θα ζήσουν σε πλήρη εξαθλίωση,  θα είναι όπως λένε και οι φίλοι του ΚΚΕ σκλάβοι στην γαλέρα. Δεν θέλω να φαντάζομαι μια τέτοια κοινωνία και ούτε την πατρίδα μου υποδουλωμένη στα οικονομικά συμφέροντα. 
Ζώ για να υπηρετώ μια Κοινωνία των Πολιτών και μια ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ονειρεύομαι και οραματίζομαι ένα καλύτερο μέλλον για την νεα γενιά , για τα παιδιά μου και για τα παιδιά όλου του κόσμου . 
Αυτές οι συμφωνίες δείχνουν ότι θα έχουν βαρύτατες συνέπειες στην ζωή μας για αυτό λέω ΣΤΟΠ.


ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ